Top News 2020

Lectio Praecursoria

Sanamme ja tekomme luovat sosiaalista todellisuuttamme. Ei vain sillä, mistä puhumme, vaan sillä, miten puhumme, on merkitystä.

”These kids love. They need love. They are wonderful and bring enormous joy and laughter to those who love them. […] Kids with special needs are smart. Talented. Creative, and thoughtful. It may not be obvious all the time – their minds work differently.”

Näin Kristi Campbell (2014) kuvailee blogissaan poikaansa, jolla on autismin kirjon häiriön diagnoosi. Nykytietämyksen valossa autismia pidetään aivojen neurobiologisena kehityshäiriönä, jonka nähdään vaikuttavan monin tavoin siihen, miten henkilö on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa.

Lue lisää

Lectio Praecursoria
cover im01

Sana ’organisaatiomuutos’ herättänee monissa meissä tunteita ja ajatuksia, ja monet ovat itse kokeneet työpaikoillaan organisaatiomuutoksia. Esimerkkejä näistä muutoksista ovat henkilöstön vähentämiset, muutokset organisaatioiden rakenteissa, yksiköissä tai esimiehissä, uusien strategioiden jalkauttaminen ja organisaatioiden yhdistämiset eli organisaatiofuusiot. Jos emme ole itse kokeneet näitä muutoksia työssämme, muualla tapahtuneet muutokset ovat koskettaneet meitä eri organisaatioiden palveluiden käyttäjinä. Sen lisäksi, että monet meistä ovat työntekijöitä, olemme tilanteesta riippuen myös kuluttajia, asiakkaita, opiskelijoita tai potilaita, joiden hyvinvointi voi riippua saamamme palvelun toimivuudesta ja kyseistä palvelua tarjoavan henkilön hyvinvoinnista.

Lue lisää