Top News 2020

Keskustelua

Psykiatrian tieteenfilosofian ja fenomenologisen psykopatologian huomioon ottaminen edesauttaisi myös psykologista tutkimusta.

”Iso konsepti on ollut, että masennus on yksi sairaus. Sen ongelma on siinä, että eri potilaat saavat hyötyä eri hoidoista. Osalle lääkkeet tuovat apua, osalle eivät. Luultavasti nämä kaksi ryhmää eroavat jo siinä, mistä heidän masennuksessaan oikein on kyse. […] Sairaus voi johtua hyvin monista eri syistä, ja meidän pitäisi puuttua niihin jollakin tavalla. Kliinisessä työssä niitä ei riittävästi ajatella” (Puttonen, 23.10.2017). Näin toteaa psykiatri Hasse Karlsson Helsingin Sanomien laajaa huomiota herättäneessä haastattelussa. Toisin kuin esimerkiksi julkisuudessa oletetaan, masennus ei siis ole Karlssonin ja niin ikään Helsingin Sanomiin haastatellun evoluutiopsykologi Markus Rantalan mukaan yksi sairaus.

Lue lisää