Psykologiassa tapahtuu

Manifesteja on monenlaisia: poliittisia, taiteellisia, uskonnollisia, terroristisia ja tieteellisiä. Manifestini edustaa jälkimmäistä lajia, ja sen esikuvana on esimerkiksi ”A cyborg manifesto”, jossa Donna Haraway (1990) kuvaa manifestiaan ironisena myyttinä. Lähestyn samaan tapaan sosiaalipsykologiaa vakaumuksella ja kunnioituksella, mutta kevyen ironisella otteella.

Lue lisää