Top News 2020

Kirjat
08 kir 01 im01

Sir Frederic Bartlett tunnetaan kognitiivisen psykologian edelläkävijänä, joka on tehnyt tunnetuksi esimerkiksi skeeman käsitteen. Bartlett työskenteli Cambridgen yliopistossa koko työuransa vuodesta 1914 kuolemaansa 1969 saakka. Omien sanojensa mukaan Bartlett oli ”Cambridgen psykologi”, millä hän viittasi siihen, että hänen johtajakaudellaan psykologian yksikössä tehtiin luonnontieteistä ammentavaa tutkimusta. Esimerkiksi sosiaalipsykologisista ilmiöistä kiinnostuneet tutkijat saivat nopeasti siirtyä toiseen laboratorioon. Kuitenkin Bartlett oli kaiken aikaa kiinnostunut kulttuuripsykologiasta ja sosiologiasta, ja kokeilipa hän nuorena myös antropologista kenttätyötä.

Lue lisää

Kirjat
10 kir 02 im01

Antti Gronowin ja Tuukka Kaidesojan toimittama artikkelikokoelma ihmismielen sosiaalisuudesta pureutuu siihen, miten sosiaalisuus näkyy vuorovaikutuksessa, kulttuurin rakentumisessa ja yhteiskunnan toiminnassa. Kyse on toisin sanoen teoksesta, jossa tartutaan periaatteelliseen kysymykseen siitä, mikä tekee meidät sosiaalisiksi ja miten tätä sosiaalisuutta on mahdollista ymmärtää laajemmassa historiallisessa ja kulttuurisessa kehityksessä. Psykologisesti sosiaalisuuden voi ymmärtää perustavaksi piirteeksi, joka mahdollistaa kanssakäymisen muiden samaa lajia edustavien kanssa, kulttuuristen tuotteiden sisäistämisen tai vaikkapa koko yhteiskuntaa koossapitävien normatiivisten rakenteiden syntymisen. Näitä kysymyksiä on pohdittu laajasti evoluutiopsykologiassa, filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Kirjan yhtenä kimmokkeena onkin tarjota näkökulma muutamaan uudempaan tutkimusperinteeseen, joissa sosiaalisuutta on erityisesti tarkasteltu.

Lue lisää

Kirjat
toimitussuosittelee

Aulankoski, Sanna – Lundahl, Maaret:Voimat takaisin – tietoa ja dialogia työuupumuksesta. Kustannus Oy Duodecim. Tietoa ja kokemustietoa työuupumuksesta.

Berggren, Katariina – Hämäläinen, Jari (toim.): Adhd-käsikirja.PS-kustannus. Yhteistyössä ADHD-liiton kanssa tehty tietopaketti.

Brewer, Judson:Koukussa – päihitä sitkeät riippuvuudet.Viisas elämä. Psykiatrin näkökulmia riippuvuuteen.

Lue lisää

Kirjat

Ronnie Grandell on kirjoittanut oppaan tärkeästä aiheesta: kuinka hillitä elämää vaikeuttavaa itsekritiikkiä. Lukija oppii paremmin ymmärtämään itsekritiikkiä psykologisena ilmiönä ja käytännön menetelmiä itsekritiikin vaimentamiseksi. Sillan rakentaminen tutkimuksen ja käytännön sovellusten välillä on kirjan ehdoton ja suuri ansio aikakautena, jolloin ihmisille markkinoidaan monia kyseenalaisiakin hoitoja psyykkisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Lue lisää