Top News 2020

Keskustelua

Muutaman viime vuoden aikana olemme molemmat törmänneet erikoisiin tutkimustamme koskeviin kommentteihin esimerkiksi kongressien, työnhakuprosessien ja tutkimusrahoitushakemusten arvioinnin yhteydessä. Nämä kommentit ovat liittyneet erilaisten (meta)teoreettisten näkökulmien arvottamiseen ja kysymykseen, tuleeko ”hyvässä” tai ”oikeassa” sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa selittää ilmiöitä eritasoisilla muuttujilla vai tarkastella sosiaalisen todellisuuden rakentumisprosessia – toisin sanoen, onko ”hyvä” ja ”oikea” sosiaalipsykologia niin sanottua valtavirtasosiaalipsykologiaa vai relationistis-konstruktionistista sosiaalipsykologiaa. Tässä ikuisuuskeskustelussa tuntuu ilmenevän paljon julkilausumattomia oletuksia ja jopa väärinymmärryksiä, joita on hyvä selventää.

Lue lisää