Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen: Tieto väärennettävyytensä aikakaudella 234

Tieteelliset artikkelit

Olli-Pekka Heinimäki, Anne-Elina Salo & Marja Vauras: Luonnontieteiden yhteisöllisessä tietokoneavusteisessa oppimisessa omaksuttujen funktionaalisten osallistumisen roolien luokittelun kehittely 236

Jaana Minkkinen, Saija Mauno, Taru Feldt, Heidi Tsupari, Elina Auvinen & Mari Huhtala: Uhkaako työn intensiivistyminen työhyvinvointia? Intensiivistymisen yhteys työuupumukseen opetus- ja tutkimustyössä 255

Kirsi Honkalampi, Niko Flink, Sanna Sinikallio, Noora Seilo, Petri Karkkola, Chris Evans & Kristina Kunttu: Suomenkielisen CORE-10-mittarin psykometriset ominaisuudet ja erottelukyky korkeakouluopiskelija-aineistossa 274

Lue lisää