Keskustelua

Lasten raivokohtauksilla (temper tantrum) tarkoitetaan kohtauksellisia aggressiivisen käyttäytymisen puuskia, joissa lapsi reagoi johonkin todelliseen tai koettuun pettymykseen huutamalla, lyömällä, potkimalla, sylkemällä, kiroilemalla ja heittelemällä tai rikkomalla tavaroita. Kohtaus voi kestää muutamista minuuteista puoleen tuntiin. Aggressiivisuuskohtaukset ovat pienillä lapsilla tavallisia. 3–5-vuotiailla lapsilla niitä esiintyy kolmella neljäsosalla. 6–8-vuotiaiden ikäryhmässä raivokohtauksia on joka viidennellä, ja 9–12-vuotiaista niitä on enää neljällä prosentilla. Pojilla aggressiivisuuskohtaukset ovat kolme kertaa yleisempiä kuin tytöillä (Bhatia ym., 1990).

Lue lisää