Lectio Praecursoria

Tunteilla on tärkeä merkitys osana sosiaalista kanssakäymistä ja jokapäiväistä elämäämme. Meillä kaikilla lienee oma arkikielen käsityksemme siitä, mitä tunne sekä erilaiset tunnesanat kuten pelko, viha, rakkaus ja ilo tarkoittavat.

Tunteilla on kuitenkin tärkeä biologinen merkityksensä, jota emme arkielämässä välttämättä tule ajatelleeksi. Tunteiden biologinen merkitys on mahdollistaa selviytymisemme ohjaamalla mielen ja kehon toimintaa vastaamaan ympäristön jatkuvasti vaihtuviin haasteisiin (LeDoux, 2012; Levenson, 2003). Ne valikoivat kunkin tilanteen kannalta olennaisen aistitiedon ja säätelevät aivojen rajallisen prosessointikapasiteetin suuntaamista kullakin hetkellä eloonjäämisen kannalta tärkeimpään tehtävään (Anderson & Adolphs, 2014; Lang, 1995).

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Tapa ajatella terveydestä ja sairaudesta on muuttunut viime vuosikymmeninä. Sairauksien hoitamisen lisäksi niiden ehkäisemistä painotetaan yhä enemmän. Riskitietoa pyritään antamaan yksilöllisesti, jotta jokainen olisi tietoinen omasta tilanteestaan ja ottaisi siitä vastuuta. Muutokset siinä, miten ajattelemme terveydestä, vaikuttavat paitsi terveydenhuollon käytäntöihin myös laajemmin siihen, kuinka ihmiset ajattelevat terveyden ja sairauden merkityksistä omassa elämässään. Eräs tapa yksilöllistää terveyteen liittyvää riskitietoa on geneettisten riskien arviointi.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Kautta aikojen on yhtenä hyvän opettajan ominaisuutena pidetty innostusta. Innostunut opettaja on innostunut sekä opettamastaan aiheesta että itse opettamisesta. Innostunut opettaja tekee työtä sydämellään, itsensä likoon laittaen, parhaansa opiskelijan eteen tehden. Arkikäsitysten lisäksi myös lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että opettajan innostuksella on paljon myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi opiskelijoiden oppimisen ja motivaation kannalta. On muun muassa todettu, että innostunut opettaja toimii opiskelijalähtöisesti ja hyödyntää monipuolisia tapoja opettaa​ ja voi näin herättää opiskelijan kiinnostuksen opiskeluun. Innostukseen liittyy erilaisia myönteisiä tunteita, jotka puolestaan auttavat opettajaa toimimaan luovasti ja joustavasti muuttuvissa tilanteissa. Lisäksi innostunut opettaja luo oppimiselle suotuisaa myönteistä ilmapiiriä​ ja vuorovaikutussuhteita opiskelijoihin.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Emme voi koskaan porautua toisen ihmisen mieleen, emmekä voi ikinä varmuudella tietää, mitä muut meistä ajattelevat. Lähimmäs ajatustenlukua pääsemme kuitenkin tulkitsemalla muiden eleitä ja ilmeitä. Ihmiset viestivät paljon merkityksellistä tietoa erityisesti kasvoillaan – kasvonilmeillään ja katsesuunnallaan. Kun toinen katsoo meitä silmiin tai hymyilee ystävällisesti, voimme päätellä, että hän pitää meistä. Toisaalta jos hän taas välttelee katsekontaktia tai kurtistaa kulmiaan, saatamme ajatella, ettei hän halua olla kanssamme tekemisissä.

Lue lisää