Lectio praecursoria

Koulutukseen hakeutuminen ja ammatinvalinta ovat nuoruuden keskeisimpiä kehitystehtäviä. Onnistuminen noissa kehitystehtävissä on tärkeää nuoren tulevaisuuden kannalta. Koulutus määrittelee nuoren myöhempiä työ- ja uramahdollisuuksia ja on tärkeä yhteiskuntaan sopeuttava tekijä. Koulutuksen ulkopuolelle jääminen taas ennakoi vaikeuksia työelämässä ja on riski jopa yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen. Huolestuttavaa onkin, että osa suomalaisista nuorista putoaa koulutuksen ulkopuolelle jo peruskoulun jälkeen. Tilastokeskuksen tulokset osoittavat, että esimerkiksi vuonna 2009 peruskoulun päättäneistä yli 8 prosenttia jäi ilman jatko-opintopaikkaa (Suomen virallinen tilasto, 2012). Tämän vuoksi onkin tärkeää tutkia niitä tekijöitä, jotka edistävät nuorten opintopolkuja ja erityisesti onnistuneita siirtymiä koulutusasteelta toiselle.

Lue lisää