Tapasimme tutkijan

09 tap 01 im01

Tutkimusaiheeni liittyvät psykoterapiaan ja sitä sivuaviin kysymyksiin. Tämä näkyy luonnollisesti sekä omissa kiinnostuksen kohteissani että perustutkinto- ja jatko-opintojen ohjaussuhteissani. Eniten olen panostanut lapsiperheiden palveluiden ja lasten mielenterveystyön tutkimiseen. Tämä on käytännössä tarkoittanut paljolti julkisen sektorin toimintaa, sillä perhekeskeinen työote edellyttää työryhmää, joka yksittäisten ammatinharjoittajien työkontekstista useimmiten puuttuu.

Lue lisää