Lectio Praecursoria

Olemme jokapäiväisessä elämässämme visuaalisen ympäröimiä ja kommunikoimme toistemme kanssa visuaalisin keinoin jatkuvasti. Visuaalisuus vaikuttaa olennaisesti käsityksiimme sosiaalisesta todellisuudesta muokaten toimintojamme, ajatuksiamme ja tunteitamme. Samalla tavalla visuaalisuus kietoutuu käsityksiimme itsestämme ja toisista ihmisistä. Väitöskirjassani tutkin kuvien kautta opettajuutta koskevaa arkiajattelua: opettajuuden sosiaalisia representaatioita.

Lue lisää