Lectio Praecursoria

Väkivaltainen kasvuympäristö altistaa lapsen kokemuksille, joiden käsittelyyn tarvitaan suuri määrä psyykkistä kapasiteettia ja jotka voivat olla haitallisia lapsen kehitykselle. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kahden varsin erilaisen väkivaltakokemusten yhteyttä lasten ja nuorten mielenterveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin. Toisessa väkivallan lähde on sotatilanteessa ja toisessa kotiolosuhteissa. Lisäksi tarkasteltiin millaisin menetelmin aseellisen konfliktin aiheuttamaa traumatisoitumista voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa.

Lue lisää