Pääkirjoitus

Sana identiteetti on yleistynyt viime vuosina niin arkikielessä kuin eri tieteenalojen tutkimuksessa. Etenkin tieteenalojen välillä, mutta myös niiden sisällä identiteetin käsitteen määrittely on kirjavaa. Kuten Pitkänen ja Westinen (2018) toteavat, ”identiteetillä voidaan viitata lähes mihin tahansa asiaan, joka on oleellinen yksilön tai ryhmän kannalta”. Tarvitaankin selkeyttä identiteettikäsitteen ja lähestymistavan määrittelyyn sekä ymmärrystä eri tieteenalojen tuomista näkökulmista ja lisäarvosta identiteetin tutkimukseen.

Lue lisää