Keskustelua

Koronaepidemian takia useat organisaatiot siirtyivät nopeasti etätyöhön niissä töissä, joissa se oli mahdollista. Etätöihin siirtymisen syynä oli kansalaisten terveys ja turvallisuus sekä viruksen leviämisen estäminen. Etätyö on mahdollistanut työskentelyn poikkeusoloissa. Alustavien tulosten mukaan etätyö ei näytä heikentäneen työhyvinvointia tai asenteita työtä kohtaan. Julkisen sektorin työntekijöistä yli puolet oli tyytyväisiä etätyöhön. Etätyössä työntekijät saattavat kokea olevansa erityksissä muista työntekijöistä ja moni kaipaa kollegoita. Etätyössä ilmenee myös tyypillisiä aivotyön kuormitustekijöitä. Onnistunut etätyöratkaisu perustuu luottamukseen, yhteiseen suunnitteluun ja työntekijän itseohjautuvuuteen. Koronatilanteessa pääosin myönteiset kokemukset osoittavat, että etätyötä voitaisiin tehdä jatkossakin enemmän kuin on tehty ennen koronaa. Luotettavaa tietoa etätyön vaikutuksesta työhyvinvointiin saadaan vasta pidemmällä aikajänteellä.

Lue lisää