Indeksi

Indeksi 2020, 55. vuosikerta

 

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Pääkirjoitus

Fadjukoff, P. & Salmela-Aro, K.
Identiteetti elämänkulussa
(4, 210–211)

Kinnunen, U. & Mäkikangas, A.
Työstä hyvinvointia
(2–3, 82–83)

Silvonen, J.
Mietteitä koronaviikoilta I
(5, 314–315)

Silvonen, J.
Mietteitä koronaviikoilta II
(6, 406–407)

Silvonen, J.
Psykologian kansallinen tehtävä
(1, 2–3)

Tieteelliset artikkelit

Arponen, I. & Alanko, K.
Föräldraalienation och dess följder för barnet – en systematisk litteraturöversikt
(5, 369–383)

Fadjukoff, P., Pulkkinen, L. & Kokko, K.
Identiteetin kehitys aikuisuudessa työn ja perheen elämänalueilla
(4, 212–226)

Hankonen, N., Absetz, P. & Martela, F.
Miten saada ihmiset noudattamaan epidemian leviämisen estämiseen liittyviä suosituksia? Käyttäytymistieteiden anti
(5, 316–336)

Huhtala, M. & Fadjukoff, P.
Johtajien moraalinen identiteetti: miten henkilökohtaiset moraaliset arvot ilmenevät ja kehittyvät organisaatioissa?
(4, 244–261)

Huolman, M.
Dissosiaatiohäiriöiden kehittyminen ja lasten dissosiaation kohtaaminen
(5, 353–368)

Korhonen, E., Lindfors, O. & Knekt, P.
Sosiaalisen tuen vaikutus työ- ja toimintakykyyn lyhyessä ja pitkässä psykoterapiassa
(5, 337–352)

Kuittinen, M., Karkkola, P., Cankurt, M., Haapaniemi, N. & Honkalampi, K.
Psykologityön koetut kompetenssit: kokemuksen ja sovellusalueen merkitys
(1, 43–58)

Kuusela, M.
Miten psykoterapeutti vastaa, kun asiakas kysyy? Keskustelunanalyyttinen tutkimus psykoterapian lopettamisesta
(6, 463–477)

Lahti, H. & Kalakoski, V.
Työpaikkaintervention prosessiarviointi: toteutuksen onnistuneisuuteen liittyvät kontekstuaaliset tekijät ja vaikuttavuus kognitiivisen ergonomian interventiossa
(2–3, 120–139)

Lehtiniemi, K., Nieminen, V., Auvinen, E. & Feldt, T.
Identiteettipohjainen johtamismotivaatio ja työn merkityksellisyys: yhteydet johtajien urasuunnitelmiin
(4, 227–243)

Mannerström, R. & Salmela-Aro, K.
Nuorten aikuisten persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin yhteys psyykkiseen hyvinvointiin ja nuoruuden uravalmistautuneisuuteen
(4, 262–276)

Moilanen, S., Lindroos, E., Tolvanen, A., Sevón, E., Autio, L. & Rönkä, A.
Mobiilipäiväkirjatutkimus korkeakouluopiskelijoiden päivittäisestä opiskeluun liittyvästä stressistä ja stressinhallintakeinoista
(6, 444–462)

Mäkikangas, A.
Työn tuunauksen kyselymenetelmien validiteettitarkastelu ja yhteydet työhyvinvointiin
(2–3, 101–119)

Mäkikangas, A., Juutinen, S., Oksanen, A. & Melin, H.
Etätyö ja työn imun muutokset kevään 2020 koronakriisin aikana korkeakouluhenkilöstöllä
(6, 408–425)

Nikunen, M., Tuomisto, M. T., Siljamäki-Ojansuu, U. & Koivula, S.-S.
”Kymmenjärjestelmä” syömisen ja lihavuuden psykologisten ongelmien ja hoitotavoitteiden määrittelyssä
(1, 4–24)

Rantanen, J., Mäkikangas, A., Puukari, S. & Silvonen, J.
Opinto-ohjaajien työhyvinvointiprofiilit ja niiden yhteys työn vaatimuksiin ja voimavaroihin
(2–3, 140–161)

Salmela-Aro, K., Upadyaya, K. & Hietajärvi, L.
Suomalaisten rehtorien ja opettajien työhyvinvointiprofiilit koronakeväänä
(6, 426–443)

Salonen, K., Hyvönen, K., Korpela, K., Saranpää, H., Nieminen, J. & Muotka, J.
Luonnosta Virtaa -interventio: osallistujien kokemukset ja tunnetilan muutokset
(1, 25–42)

Sianoja, M., Mäkikangas, A. & Kinnunen, U.
Työstä palautuminen tauoilla ja vapaa-ajalla: palautumisprofiilit ja niiden yhteys työhyvinvointiin
(2–3, 84–100)

Törnroos, K., Ruokolainen, M. & Kinnunen, U.
Työkyky ja eläkeajatukset ikääntyneillä opettajilla – koetun ikäsyrjinnän merkitys
(2–3, 162–178)

Upadyaya, K., Salonen, V., Ikonen, A., Huotilainen, M. & Salmela-Aro, K.
Suomalaisten rehtorien työhyvinvointiprofiilit, voimavarat ja vaatimukset
(2–3, 179–194)

Vasalampi, K., Määttä, S., Kärkkäinen, J. & Luojus, L.
Toisen asteen opiskelijoiden työelämään ja ammattiin liittyvän identiteetin yhteys koulutuksen keskeyttämisriskiin
(4, 277–292)

Lectio praecursoria

Alanko, O.
Ortognaattisten potilaiden psykososiaalinen hyvinvointi
(5, 384–387)

Bergström, T.
Elämä ensipsykoosin integroidun ja dialogisen hoidon jälkeen: pitkän aikavälin hoitotulokset yksilö- ja ryhmätasolla
(6, 478–481)

Karkkola, P.
Psykologisten perustarpeiden täyttyminen työssä: mittaaminen ja yhteys sosiaaliseen tukeen, työn rooliominaisuuksiin ja elinvoimaisuuteen
(2–3, 195–198)

Mannerström, R.
Vanhemmuus vahvistaa nuoren aikuisen identiteettiä työtä voimakkaammin
(4, 297–302)

Martikainen, J.
Opettajuuden visuaaliset representaatiot – sosiaalisten representaatioiden näkökulma
(1, 59–62)

Marttinen, E.
Elämän- ja työuravalinnat: nuorten ja nuorten aikuisten henkilökohtaiset tavoitteet, identiteetin kehitys ja hyvinvointi
(4, 293–296)

Sampolahti, T.
Psykoterapiasta humanismina ja spekulatiivisena mystiikkana. Perheterapian ja psykoanalyysin antirationalistisista ja antimedikaalisista ulottuvuuksista
(6, 482–485)

Tapasimme tutkijan

Psykologian toimitus esittäytyy
(1, 63–69)

Feldt, T.
(2–3, 199)

Virtanen, M.
(2–3, 200)

Keskustelua

Ruohomäki, V., Tuomivaara, S., Mattila-Holappa, P., Monni, T.-M., Perttula, P., Alanko, T. & Toppinen-Tanner, S.
Etätyö koronaepidemian hallitsemisessa sekä vaikutukset työhyvinvointiin ja töiden sujumiseen
(5, 388–395)

Toimintasuunnitelma

Suomen Psykologinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020
(4, 303–305)

Kirjat

Anttila, U.
Miehen masennus jää usein huomaamatta;
Valkonen, J.: Mies ja masennus
(5, 396–397)

Anttila, U.
Tietoisesta läsnäolosta apua riippuvuuksiin;
Brewer, J.: Koukussa – päihitä sitkeät riippuvuudet
(6, 489–490)

Hautamäki, A.
Yhdessä ja erikseen – toiseuden ja kolmiotilan hyväksyminen;
Aavaluoma, S., Anttonen, A. & Lähteensuo, J. (toim.): Parisuhde kolmantena. Psykoanalyyttisia kirjoituksia paripsykoterapiasta
(1, 71–76)

Holma, J.
Mielentäminen on mielten ymmärtämistä;
Keinänen, M. & Martin, M.: Mieli meissä – tasapainoista arkea mielentämisen keinoin
(5, 396)

Salmitaival, J.
Suomalainen neuropsykologian perusteos;
Jehkonen, M., Saunamäki, T., Paavola, L. & Vilkki, J. (toim.): Kliininen neuropsykologia
(5, 398–399)

Vadén, T.
Tutkimus tulevaisuuden rikastajana;
Weckroth, K.: Kaiken järjen mukaan
(6, 486–488)

Kirjauutuuksia
(2–3, 201)
(4, 306)
(5, 399)
(6, 490)

English summaries

English summaries
(1, 77–79)
(2–3, 202–207)
(4, 307–311)
(5, 400–403)
(6, 492–495)