Pääkirjoitus

Lasten systemaattinen neuropsykologinen kuntoutus alkoi Suomessa 1980-luvulla. Tietämys kliinisestä neuropsykologiasta, oppimisvaikeuksien diagnostiikasta ja kuntoutuksesta alkoi kumuloitua nopeutuvalla tahdilla jo 1990-luvulla. Tutkimustietoa koottiin suomenkielisiin kirjoihin vastaamaan kliinikkojen, opettajien ja terapeuttien kasvaneeseen tiedon tarpeeseen. Teoksissa kuvattiin oppimisvaikeuksia ja lasten neurologisia sairauksia ja vammoja sekä niiden vaikutuksia lapsen kehitykseen ja oppimiskykyyn (Ahonen, Korhonen, Riita, Korkman & Lyytinen, 1997; Lyytinen, Ahonen, Korhonen, Korkman & Riita, 1995).

Lue lisää