Tieteelliset Artikkelit

Vanhempien käsitykset ihannevanhemman ominaisuuksista sekä yhteiskunnan vanhemmille asettamista ihanteista Suomessa

Vanhemmuuden ihanteet heijastavat yksilön ja ympäröivän yhteisön normeja, ja niiden voidaan näin nähdä edustavan vanhemmuuteen ja vanhemman rooliin liittyviä odotuksia ja velvoitteita. Tässä Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) -tutkimushankkeen osatutkimuksessa kartoitettiin kyselylomakkeen avulla 1 431 vanhemman käsityksiä ihannevanhemmasta sekä yhteiskunnan vanhemmille asettamista ihanteista Suomessa. Teema-analyysin tulokset osoittivat, että äitien ja isien käsitykset ihannevanhemmasta olivat samankaltaisia. Molemmat sukupuolet raportoivat ihannevanhemman ominaisuuksiksi tyypillisimmin muun muassa kategorioihin rakastava, kärsivällinen ja kurinpitäjä kuuluvia ominaisuuksia. Vanhempien näkemykset yhteiskunnan vanhemmille asettamista ihanteista poikkesivat vanhempien omista ihanteista ja heijastelivat suorituskeskeisiä arvoja: tyypillisinä yhteiskunnan ihanteita kuvaavina luokkina näyttäytyivät epäitsekäs, urasuuntautunut & kouluttautunut, varakas, kotitaloustaitoinen, aikaansaava ja kaikkivoipa, jotka eivät tulleet esiin omia ihanteita raportoitaessa. Koska koetut ulkoapäin tulevat odotukset vanhemmille ja ristiriita vanhempien omien ihanteiden ja koettujen yhteiskunnan ihanteiden välillä voivat heijastua vanhemman hyvinvointiin, vanhemmille asetetut ihanteet ja odotukset ja näihin liittyvät ristiriidat olisi hyvä ottaa huomioon vanhemmuutta tuettaessa.

Avainsanat: ihannevanhempi, ihanneäiti, ihanneisä, yhteiskunnan ihanteet, vanhemmuuden ihanteet

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.