Keskustelua

On tuskin liioittelua sanoa, että sosiaalipsykologia on tällä hetkellä tärkeämpää kuin koskaan. Monet keskeiset ja akuutit yhteiskunnalliset ongelmat ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden ratkaisemisessa ja edes ymmärtämisessä sosiaalipsykologinen teoria ja tutkimustieto ovat olennaisia. Ensinnäkin yhteiskunnan polttavimpiin ajankohtaisiin ongelmiin kuuluvat ryhmiin ja niiden suhteisiin liittyvät vastakkainasettelut eli ihmisten jakautuminen erilaisilla perusteilla ”meihin” ja ”muihin” ja noiden muiden näkeminen huonoina, pahoina, vastustettavina tai jopa vähemmän ihmisarvoisina kuin oma ryhmä. Tällaisia ilmiöitä sosiaalipsykologiassa on tutkittu vuosikymmenien ajan erityisesti sosiaalisen identiteetin teorian valossa – pohtien myös sitä, miten vastakkaisuuksia on mahdollista purkaa.

Lue lisää