Top News 2020

Tapasimme tutkijan

Jag forskar i lärande i matematik och matematiksvårigheter och hur dessa är relaterade till kognitiva och affektiva faktorer. För tillfället har vi forskningsprojekt i Finland, Sverige och Norge där vi undersöker samspelet mellan matematikfärdigheter och matematikångest. Matematikångest är en negativ emotionell reaktion som uppstår i situationer där man skall räkna eller tolka numerisk information. Kognitiva faktorers betydelse för matematikfärdigheter har fått relativt stor uppmärksamhet i forskningen, men det saknas kunskap om hur matematikfärdigheter och matematikångest samspelar och hur man med hjälp av interventioner kan motverka matematikångest.

Lue lisää

Tapasimme tutkijan

Tällä hetkellä keskityn tutkimuksessani tutkimaan sitä, miten päiväkoti-ikäisten lasten liikkuminen ja varhaisten matemaattisten taitojen kehitys ovat yhteydessä toisiinsa.

Tutkimusaihe on ajankohtainen ainakin kahdesta syystä. Ensimmäinen liittyy matemaattisten taitojen merkitykseen lapsen ja nuoren koulupolulla sekä sijoittumisessa yhteiskuntaan. Tiedämme aiemman tutkimuksen perusteella, että matemaattiset taidot alkavat kehittyä varhain ja jo päiväkoti-ikäisten lasten osaamista tarkasteltaessa voidaan tunnistaa sellaiset lapset, joille myöhemmin kehittyy matemaattisia oppimisvaikeuksia. Matemaattisten oppimisvaikeuksien on todettu olevan selkeässä yhteydessä nuoren koulupudokkuuteen ja yhteiskuntaan osallistumattomuuteen.

Lue lisää