Tieteelliset artikkelit

Kiinnostus ja kuormitus lukion matematiikan opinnoissa

Oppilaiden väliset erot sekä motivaation ja suorituksen yhteydet korostuvat matematiikassa muita aineita enemmän. Matematiikan opintomenestys ennustaa lukioon siirtymistä, mutta motivaatio enemmän kurssivalintoja. Motivaation muutoksesta ja merkityksestä lukio-opintojen alussa tiedetään kuitenkin vasta vähän. Tässä tutkimuksessa tarkastelimmekin latentin muutoksen mallintamisella lukion lyhyen ja pitkän matematiikan kolmella ensimmäisellä kurssilla (= 164) kiinnostuksen ja kuormituksen muutoksia, keskinäistä riippuvuutta sekä yhteyksiä kurssiarvosanoihin, kun aiempi opintomenestys, kiinnostus sekä sukupuolierot otettiin huomioon. Lyhyen oppimäärän opiskelijat kokivat kurssit vähemmän kiinnostaviksi ja kuormittavammiksi kuin pitkän oppimäärän, muutoin tulokset olivat samankaltaiset molemmissa ryhmissä. Kuormitus lisääntyi ja kiinnostus laski opintojen alussa, ja kiinnostus, kuormitus sekä niiden muutokset korreloivat keskenään. Kiinnostus oppiaineeseen ennusti kurssikohtaista kiinnostusta myönteisesti ja kuormitusta kielteisesti, aiempi opintomenestys vain kuormitusta kielteisesti. Myönteinen muutos kiinnostuksessa ennusti hieman parempia kurssisuorituksia. Tulosten perusteella kiinnostus suojaa kuormitukselta, ja vastaavasti lisääntynyt kuormitus voi heikentää kiinnostusta. Kiinnostuksen vahvistumisella näyttäisi olevan lisäarvoa suorituksen kannalta. Kuormituksen ja kiinnostuksen väliseen tasapainoon osana hyvinvointia tulisikin lukio-opetuksessa kiinnittää huomiota.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.