Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen: Terapeuttinen tieto 2

Tieteelliset artikkelit

Iida Heikkinen, Annamari Järviniemi, Aarno Laitila & Kirsti Kumpulainen: Perheterapeuttisen muutoksen moniulotteisuus ja sen tunnistamisen menetelmälliset haasteet 4

Timo Sampolahti & Aarno Laitila: Bruce Wampoldin psykoterapian kontekstuaalinen psykoterapia-ajattelu: kohti psykoterapian metamallia? 22

Jenni Vähäsarja, Ronja Leino, Petri Karkkola & Taina Hintsa: Ylisitoutumisen yhteydet työuupumukseen ja sen osatekijöihin luokanopettajilla 36

Lue lisää