Kirjat

Kallinen, Kati – Pirskanen, Henna: Lasten ja nuorten tutkimushaastattelu. Gaudeamus. Kuinka tutkijan kannattaa lähestyä lapsia ja nuoria haastateltavina.

Lue lisää

Kirjat

Kyseessä on potilaiden auttamista ja ammattilaisena kasvamista korostavan alaotsikkonsa mukaisesti näihin molempiin suuntautunut psykoterapian oppikirja. Kehittyvä ammatillisuus edellyttää kykyä auttaa omia terapiapotilaitaan, ja autetuksi tulleet potilaat edistävät ammatillista kehittymistä ja oppimista terapeuttina. Koska terapeuttisista taidoista ja terapiatekniikoista on enemmistönä kirjoitettu koulutustarpeita ajatellen sekä tutkimusartikkeleita että oppikirjoja, Linda L. Chamberlain on kirjoittanut tämän kokemuksensa mukaisesti koulutuksissa vähemmälle jäävästä tai valitettavan usein kokonaan ohitettavasta näkökulmasta: Kuinka terapeutti pitäessään huolta itsestään mahdollistaa myös ammatissaan jaksamisen ja jatkuvan kehittymisen. Ja toisaalta myös siitä, että mikään koulutus, osaaminen tai ammattitaito ei suojaa siltä, että työ itsessään voi tuoda eteen avuttomuuden, toivottomuuden ja menetyksen kokemuksia, jotka johtavat pohtimaan omaa riittämättömyyttä, osaamattomuutta ja ammatissa jatkamisen mielekkyyttä.

Lue lisää