Keskustelua

Ilmastonmuutos on kiistatta eräs merkittävin nykyhetken ongelma sen uhatessa monella tavalla koko ihmiskuntaa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät tule näkymään ainoastaan fyysisinä, luonnollisen ympäristömme muutoksina, vaan ne tulevat vaikuttamaan monella tavalla myös ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin (Hayes, Blashki, Wiseman, Burke & Reifels, 2018). Ihmisten toiminnan vaikuttaessa keskeisesti siihen, miten ilmastonmuutos etenee, ei ilmastonmuutoksesta voida myöskään puhua ainoastaan luonnontieteellisenä ilmiönä. Ilmastonmuutos on yhtä lailla sosiaalinen ilmiö, ja onkin tärkeää käsitellä sitä myös tästä näkökulmasta (Doherty & Clayton, 2011; Reser, Bradley & Ellul, 2012).

Lue lisää