Kirjat

Alho, Hannu – Aalto, Mauri – Castrén, Sari – Pajula, Mari (toim.): Peliriippuvuus. Duodecim. Asiantuntijakirjoituksia peliriippuvuudesta.

Aulankoski, Sanna: Tietotyön taidot. Teoriaa ja tehtäviä sujuvan työskentelyn tueksi. Duodecim. Psykologi kirjoittaa siitä, kuinka itseään voi johtaa tietotyössä.

Lue lisää

Kirjat

Tämä kirja kertoo, kuinka ”heikon aineksen” tuhoamisohjelmassa toiminut natsiupseeri, isoisä eli ja vaikutti jälkeläisensä mielikuvissa, psykopatologiassa, toiminnallistamisessa. Kertomus kuvaa kokemusta, joka on ollut kokijalleen muotoutumaton: sietämättömien tunteiden täyttämä ja ristiriitaisten identifikaatioiden kooste – ja miten sitä lähestyttiin psykoanalyysissa. Volkan toimi saksalaisen psykoanalyytikon työnohjaajana. Kuvauksessa havainnollistuu Volkanin ajattelutapa. Siinä yhdistyvät sisäisen maailman ja psyykkisen rakenteen tutkiminen ihmissuhteiden laadun, suurryhmäidentiteetin ja traumaattisen menneisyyden, myös historiallisten tapahtumien aiheuttaman trauman ymmärtämiseen.

Lue lisää

Kirjat

Professori Lea Pulkkisen uusin kirja Lapsen hyvinvointi alkaa kodista pohtii kriittisesti sitä, mitä pidämme lapsen parhaana ja perheiden etuna. Kirja herättää ajatuksia ja avaa virkistäviä näköaloja vanhemmuuteen ja lapsuuteen. Professori analysoi teoria- ja tutkimuspohjaisesti lasten psyykkistä hyvinvointia ja sosioemotionaalista kehitystä sekä niiden yhteiskunnallisia ehtoja. Kirja pohtii monipuolisesti kysymyksiä hyvän elämän, lapsen toimijuuden, oppimisen ja elämänpolkujen sisällöistä ja merkityksistä. Kirjan sanoma on, että lastenkasvatuksessa tulee korostaa kodin ja rakkauden alkupääoman tärkeyttä hallinnollisten ja taloudellisten näkökulmien sijaan.

Lue lisää

Kirjat

Lea Pulkkisen teos Lapsen hyvinvointi alkaa kodista kertoo jo otsikkotasolla ytimekkäästi tämän kiinnostavan, selkeäkielisesti laaditun, tuhdin tietopaketin sekä vankkumattoman vakuuttavaan tutkimuspohjaan perustuvan kantaaottavankin kirjan ytimen; lopulta lapsen hyvinvointi perustuu kotiin. Vaikka kuinka markkinatalousyhteiskunnan kilpailuhenkinen eetos tuo esille esimerkiksi varhaiskasvatuksen arvon eräänlaisena yhteiskunnallisena kilpailuetuna, lopulta hyvän vaikutus on heijastumaa kodin lapsilähtöisyydestä, jossa sosioemotionaaliset taidot tulevat sisäistetyiksi.

Lue lisää