Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (03/2023)

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen & Eemeli Hakoköngäs: Psykologian sivut kääntyvät 181

Tieteelliset artikkelit

Julia Laukkanen, Henni Peltonen, Noora Seilo, Kristina Kunttu & Kirsi Honkalampi: Syömishäiriöoireiden yleisyys korkeakouluopiskelijoilla SCOFF-kyselyllä arvioituna 184

Samu Kemppinen & Jussi Tanskanen: Suomenkielisen työyksinäisyysmittarin validointi etä- ja hybridityöläisillä 198

Katsausartikkelit

Sanni Maalehto & Katarina Alanko: Integratiivinen katsaus koulupoissaoloista oppilailla, joilla on ADHD- tai autismikirjon diagnoosi 220

Lectio praecursoria

Nina Savela: Affektiiviset asenteet ja ennakkoluulot työelämän jakamisesta robottien kanssa 236

Ari-Matti Erjansola: Visuaalinen identiteetti vai identiteetti visuaalisena? Logon sosiaalisia merkityksiä 240

Psykologiassa tapahtuu

Nelli Hankonen: Motivointiko manipulointia? Motivaation ja motivoitumisen sosiaalipsykologiaa 243

Keskustelua

Anja Riitta Lahikainen, Anja Koski-Jännes & Vilma Hänninen: Sosiaalipsykologia Kuopion ja Itä-Suomen yliopistossa 1989–2021 249

Ajankohtaista

Suomen Psykologisen Seuran hallitukselta 257

Suomen psykologinen seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023 258

Kirjat

Jussi Kotkavirta: Tuhkaa ja timanttia II (Timo Kaitaro) 261

Kirjauutuuksia 264

English summaries 266

Kirjoittajat 268