Tieteelliset artikkelit

Mikä psykoterapian seurauksena muuttuu? Aineistolähtöinen teoreettinen malli psykoterapiassa tapahtuvasta muutoksesta asiakkaiden kuvaamana

Psykoterapiassa tapahtuvaa muutosta on usein tutkittu asiantuntijalähtöisesti ja asiakkaan asema muutoksen määrittelijänä on jäänyt syrjään. Tämä tutkimus vastaa tähän puutteeseen tarkastelemalla, miten psykoterapian asiakkaat kuvasivat vapaamuotoisissa terapiaansa liittyvissä kirjoitelmissa psykoterapian seurauksena tapahtunutta muutosta. Tutkimusaineistona olivat yhden psykoterapeutin asiakkaiden kirjoitelmat (= 30). Terapeutti toimi sekä tutkijana että asiakkaiden terapeuttina. Tutkimuksen menetelmällisenä lähtökohtana oli aineistolähtöinen teoria (engl. grounded theory). Analyysin pohjalta rakentui aineistoteoreettinen malli psykoterapian seurauksena tapahtuneesta muutoksesta asiakkaiden kertomana. Muutos käsitteellistyi ”Oman tien selkiytymisenä”, jossa keskeisinä ulottuvuuksina olivat ”Uuden oppiminen itsestä” ja ”Elämänlaadun koheneminen”. Muutos näyttäytyi moniulotteisena asiakkaisiin itseensä, heidän elämäänsä, sosiaalisiin suhteisiinsa ja arvomaailmaansa vaikuttavana prosessina. Tutkimus avaa näkökulman psykoterapiassa tapahtuvan muutoksen aineisto- ja asiakaslähtöiseen ymmärtämiseen.

Avainsanat: psykoterapia, muutos, asiakkaan kuvaus, aineistolähtöinen teoria

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.