Maanantaiblogi

Tutkimus vai selvitys?

'Tutkimuksia' raportoidaan nykyään joka tuutista. Suurin osa kyselyistä ei kuitenkaan ole tieteellisiä tutkimuksia vaan selvityksiä. Miksi selvitys ei ole sama asia kuin tutkimus?

Tällaista pohdin ensimmäisiä kertoja silloin kun aloittelin psykologian opintoja. Sama kysymys tulee usein esiin nykyisessäkin tutkijan työssäni. Soveltavassa tutkimuksessa korostuu yhteistyö kohderyhmien ja eri organisaatioiden kanssa. Ne haluavat usein tietoa ihmisten mielipiteistä tai mieltymyksistä jossakin asiassa. Kyselyn avulla halutaan vaikkapa selvittää, ovatko ihmiset tyytyväisiä käyttämiinsä tietojärjestelmiin. Tällainen selvitys voi myös liittyä laajempaan kokonaisuuteen, jolloin voidaan tarkastella, ajatellaanko tässä organisaatiossa samalla tavalla kuin suuressa joukossa muita organisaatioita.

Tutkimuksessakin selvitetään asioita. Keskeistä kuitenkin on, että samalla tarkastellaan asioiden välisiä yhteyksiä ja yritetään löytää syitä ja seurauksia. Tutkijat haluavat ymmärtää mistä asiat johtuvat ja mitä niistä seuraa. Esimerkiksi mitkä tekijät selittävät sen, että tietojärjestelmiin ollaan tyytyväisiä tai tyytymättömiä? Psykologitutkijaa kiinnostaa myös, onko asialla jotakin laajempaa merkitystä ihmisen kannalta. Ovatko kyselyssä esiin tuodut ajatukset ja kokemukset tietojärjestelmiin liittyen esimerkiksi yhteydessä hyvinvointiin tai jaksamiseen?

Meitä tutkijoita syytetään joskus siitä, että haluamme tutkia tutkimisen vuoksi, vaikka yhteistyökumppanille riittäisi pelkkä selvitys asiasta. Ilman syvempää ymmärrystä vastaukset eivät kuitenkaan johda mihinkään. Kun asiaa tutkitaan vähän laajemmassa yhteydessä, on mahdollista löytää syitä ja seurauksia ja näin myös ratkaisuja. Sen vuoksi mekin käynnistimme tutkijaryhmäni kanssa juuri avoimen verkkokyselyn, jossa tietojärjestelmien käyttöä tarkastellaan hyvin monesta eri näkökulmasta.

Kaikissa kyselyissä vastaajille on tärkeää päästä kertomaan ajatuksensa ja mielipiteensä heitä innostavista ja ärsyttävistä asioista. Tutkijoille puolestaan on tärkeää, että nuo vastaukset asettuvat laajempaan toiminnan ja hyvinvoinnin kokonaisuuteen. On kullan arvoista, että tutkimuksiin osallistujat vastaavat kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Näin ollen tutkijat voivat aikanaan kertoa tutkimustuloksissaan jotakin uutta ja hyödyllistä asioiden syistä ja seurauksista.

FlowIT-tutkijat haluavat parempia tietojärjestelmiä työhön – vaikuta ja vastaa kyselyyn