Maanantaiblogi

Median monikäyttäjät ovat nopeita vaihtamaan tehtävästä toiseen

Median monikäyttäjät, jotka samanaikaisesti muiden tehtävien kanssa tekstiviestittelevät, vastaavat pikaviesteihin, seuraavat Facebookia jne. eivät ole erityisen hyviä keskittymään yhteen asiaan kaiken hälyn keskellä. Mutta kyllä kai median monikäyttäjät pärjäävät edes jossain testissä tai tehtävässä paremmin kuin ne, jotka keskittyvät vain yhteen asiaan kerrallaan?

Kuva- ja ääniärsykkeiden integrointi toisiinsa vaikuttaa olevan tehokasta median monikäyttäjillä. Viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin yksinkertaista tarkkaavaisuutta vaativaa tehtävää, jossa tuli löytää useiden erisuuntaisten välkkyvien viivojen joukosta eri tahdissa välkkyvä vaakasuora tai pystysuora viiva. Tehtävää nopeuttaa se, jos välkkyvän kohteen kanssa samassa tahdissa kuuluu myös äänimerkki. Jos äänimerkkiä ei kuulunut, median monikäyttäjät huomasivat kohteet hitaammin kuin ne, joilla on tapana keskittyä vain yhteen mediaan kerrallaan. Mutta kun äänimerkki kuului samaa tahtia kohteen kanssa, median monikäyttäjät hyötyivät äänestä vertailuryhmää paremmin.

Myös vaihtaminen tehtävästä toiseen näyttää olevan median monikäyttäjillä tavallista tehokkaampaa. Tämän vuoden puolella julkaistu tutkimus  tarkasteli suoriutumista yksinkertaisessa tehtävänvaihtotehtävässä. Siinä tulee tehtävän vaihtuessa luokitella onko kirjain konsonantti vai vokaali tai onko numero pariton tai parillinen. Useat tutkimukset osoittavat, että tehtävän vaihtuminen hidastaa suoriutumista. Tämä niin kutsuttu tehtävänvaihtokustannus oli kuitenkin pienempi median monikäyttäjillä kuin niillä, joilla on tyylinä seurata lähinnä yhtä viestintä kerrallaan.

Viime vuosina useiden medioiden samanaikainen käyttö on lisääntynyt huomattavasti enemmän kuin se kokonaisaika, mitä medioiden kanssa kulutetaan. Eri tyylillä viestintävälineiden kanssa toimivien ihmisten kognitiivisista eroista on vasta muutamia tutkimuksia ja tulokset ovat osittain ristiriitaisia. Se kuitenkin on selvää, että kukaan ei ole kovin tehokas silloin kun vaihtelee jatkuvasti tehtävästä toiseen. Useimmissa tehtävissä on aivan olennaista kyetä keskittymään.

Miksi ihmiset sitten toimivat tavalla, jonka tiedetään heikentävän suoritustasoa? Siitä kysymyksestä lisää parin viikon päästä.

Maanantaiblogi 5.5.2013. "Kannattaako olla koko ajan useiden medioiden ulottuvilla?"

Lui, K.F. & Wong, A.C. (2012). Does media multitasking always hurt? A positive correlation between multitasking and multisensory integration. Psychonomic Bulletin & Review, 19(4), 647-53. doi: 10.3758/s13423-012-0245-7

Alzahabi, R., & Becker, M. W. (2013, February 11). The association between media multitasking, task-switching, and dual-task performance. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Advance online publication. doi:10.1037/a0031208