Artikkelien tiivistelmät

Maija Lundén & Maarit Silvén

Vauvan kahdenkeskinen leikki äidin ja isän kanssa – perheiden erot yhteissäätelyssä ennustavat lapsen kieli- ja kommunikaatiotaitojen kehitystä

Harvoissa tutkimuksissa on verrattu äiti- ja isä-vauvaparien yhteisesti säädeltyä leikkiä tai tutkittu perheiden välisiä eroja yhteissäätelyssä. Tässä tutkimuksessa havainnoimme äiti- ja isä-vauvaparien yhteissäätelyä kahdenkeskisen leikkituokion aikana vauvan ollessa seitsemän kuukauden ikäinen (N = 24 perhettä). Erityisen kiinnostuksen kohteena oli, vaikuttaako vanhemman sukupuoli yhteissäätelyyn leikin aikana ja miten perheiden väliset erot yhteisesti säädellyssä leikissä ovat yhteydessä lasten kieli- ja kommunikaatiotaitoihin 14 kuukauden iässä. Pääpiirteissään vanhempi ja vauva osallistuivat yhtä aktiivisesti yhteisen toiminnan säätelyyn äiti- ja isä-vauvaparien leikkituokioiden aikana seitsemän kuukauden iässä. Käytimme ryhmittelyanalyysiä löytääksemme perheryhmiä, jotka eroavat yhteissäätelytavoiltaan leikkituokion aikana. Perheiden väliset erot leikkitoiminnan säätelyssä olivat yhteydessä lasten sanaston kokoon, kommunikoiviin eleisiin, esinetoimintoihin ja aikuisen toiminnan jäljittelyyn vauvaiän jälkeen. Tuloksemme osoittavat, että vauvan kokemukset yhteissäätelystä sekä äidin että isän kanssa ovat tärkeitä myöhemmän kehityksen kannalta.

Lue lisää