Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (01/2014)

Pääkirjoitus

Timo Ruusuvirta: Julkaisupaineita 02

Tieteelliset Artikkelit

Laura Lahtela, Anna-Maria Rajala, Katja Kokko, Eija Räikkönen & Taru Feldt: Katumusten yhteydet eheyteen ja hyvinvointiin keski-iässä Lue abstrakti 04

Jussi Valtonen: Kuinka tutkia tervettä kognitiota vain yhden potilaan avulla: tapaustutkimusten logiikka kognitiivisessa neuropsykologiassa Lue abstrakti 23

Salla Berg, Minna Poutanen, Tuire Kangas, Kaisa Peltomaa, Marit Korkman, Pekka Lahti-Nuuttila & Laura Hokkanen: Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin Lue abstrakti 41

Vesa Talvitie: Tiedonmuodostus, ammattien välinen kilpailu ja keksimisen logiikka – mitä ”tieteellisyys” on psykologin käytännön työssä? Lue abstrakti 64

Lectio praecursoria

Miia Seppänen: Musiikillisen asiantuntijuuden vaikutus äänten havainto-oppimiseen 76

Tapasimme Tutkijan

Sari Castrén 80

Ajankohtaista toimituksesta

Kahvitauot purkavat stressiä 81

Yksinäisyys heikentää vanhusten kognitiivisia taitoja 82

Psykologia-lehden toimitus kiittää arvioijia 83

Toimitus suosittelee 84

Kirjat

Petteri Pietikäinen: Hulluuden historia; Allan V. Horwitz & Jerome C. Wakefield: All we have to fear: Psychiatry’s transformation of natural anxieties into mental disorders (Kristiina Lindfors) 85

Kirjauutuuksia 87

ENGLISH SUMMARIES 88

Kirjoittajat 92