Ajankohtaista Toimituksesta

Intuitiolla aviolliseen onneen

McNulty, J. K., Olson, M. A., Meltzer, A. L. & Shaffer, M. J. (2013). Though they may be unaware, newlyweds implicitly know whether their marriage will be satisfying. Science, 342, 1119–1120.

Aviollinen satama on saapujalleen monin tavoin positiivinen kokemus. Mutta pidemmällä aikavälillä osalle ilo muuttuu tyytymättömyyden ja epäonnistumisen kokemukseksi. Millä siis voisi ennustaa parinmuodostuksen onnistuneisuutta? Pitkittäistutkimuksessaan tutkijat tarkastelivat 135 juuri avioituneen pohjoisamerikkalaisen pariskunnan tietoisia (semanttinen differentiaali) ja tiedostamattomia (assosiatiivinen priming-tehtävä) asenteita suhteessa puolisoonsa. Sen jälkeen parien parisuhdetyytyväisyyttä mitattiin puolen vuoden välein neljän vuoden ajan. Tutkijat havaitsivat, että koehenkilöt eivät olleet tietoisia tiedostamattomista asenteistaan. Lisäksi he havaitsivat vain tiedostamattomien asenteiden ennustavan parisuhdetyytyväisyyttä siten, että myönteiset asenteet vähensivät todennäköisyyttä kokea parisuhdetyytyväisyyden laskua ajan myötä.

Lue lisää

Ajankohtaista Toimituksesta

Gerontologinen tutkimus on tuottanut ristiriitaisia tuloksia sosiaalisen tuen suhteesta iän mukanaan tuomaan kognitiivisten taitojen heikentymiseen. Toisaalta tulokset ovat osoittaneet, että sosiaalinen tuki suojaa kognitiivista kapasiteettia, kun taas toiset tutkimukset eivät ole vahvistaneet näiden yhteyttä. Lea Ellwardtin johtama tutkimusryhmä on tuonut yksinäisyyden mukaan tähän asetelmaan (Social Science & Medicine, 2013, 98, 116–124).

Lue lisää