Lectio Praecursoria

Mitä psykoterapia on? Useimmat käsitteellistykset siitä, mitä psykoterapia on, jakavat ainakin muutaman yhteisen piirteen. Lääkäri ja terapiatutkija Jerome Frank tiivisti nämä yli puoli vuosisataa sitten: Ensinnäkin psykoterapia tapahtuu tyypillisesti ainakin kahden ihmisen välillä. Kyseessä on siis ihmissuhde. Toisekseen toinen näistä ihmisistä kokee kärsimystä ja etsii helpotusta tai apua toiselta ihmiseltä – auttajalta tai parantajalta. Kolmanneksi tämä auttaja tai parantaja on tyypillisesti ihminen, joka on koulutettu yhteiskunnassa hyväksyttyyn parantamisen muotoon. Psykoterapian tapauksessa tämä niin sanottu parantaminen tapahtuu ennen kaikkea psykologisin keinoin.

Lue lisää