Kirjat

Aaltonen, Sanna – Högbacka, Riitta: Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere University Press ja Nuorisotutkimusseura. Refleksiivisyydestä tutkimuksen metodologisena työvälineenä. 

Aron, Elaine N.: Erityisherkkä lapsi. Nemo. Apua vanhemmille erityisherkän lapsen kasvattamiseen.

Henttonen, Elina – LaPointe, Kirsi: Työelämän toisinajattelijat. Vallataan tilaa mielekkäälle työlle. Gaudeamus. Kauppatieteilijöiden ehdotuksia työn nykyistä mielekkäämmäksi tekemiseksi. 

Lue lisää

Kirjat
12 kir 02 im01

Kirjoitusoppaat ovat virittävää luettavaa. Niihin tarttuessa kirjoittamiseen liittyvän ahdistuksen ja epävarmuuden voi hetkeksi siirtää taka-alalle. Itse koen aina vahvoja voimaantumisen hetkiä, kun tartun hyvään kirjoitusoppaaseen. Ehkä minäkin selviän! Niin pientä kirjoitustehtävää ei näet ole, etteikö se herättäisi jonkinlaista angstia: saanko alulle, osaanko, jaksanko, ehdinkö, uskallanko (sanoa jotakin)? Kirjoitusopas herättää toiveikkuutta: kirjoittaminen on jotakin, joka on sekä haastavaa että ihanaa. Erityisesti kun kirjoittamisella tähdätään tietynmuotoiseen lopputuotteeseen, kuten akateemisissa opinnäytteissä ja teksteissä, toiveikkuudella on tärkeä sijansa.

Lue lisää

Kirjat
11 kir 01 im01

Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian professori Anna-Maija Pirttilä-Backmanin 60-vuotisjuhlakirja Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus koostuu Pirttilä-Backmanin oppilaiden, kollegojen ja yhteistyökumppaneiden kirjoittamista 16 artikkelista. Teoksen nimi heijastaa Pirttilä-Backmanin sosiaalipsykologista profiilia: hänet tunnetaan erityisesti arkiajattelun tutkijana, joka on ollut kiinnostunut myös oikeudenmukaisuuden kysymyksistä. Useiden artikkelien ytimessä on ranskalaisen, viime vuonna kuolleen Serge Moscovicin ajattelu – teoksesta muodostuu siten kunnianosoitus myös tämän eurooppalaisen sosiaalipsykologian uranuurtajan muistolle.

Lue lisää