Top News 2020

Kirjat
11 kir 01 im01

Ilahduin suuresti, kun sain luettavakseni Lotta Uusitalo-Malmivaaran toimittaman ajankohtaisen kirjan Positiivisen psykologian voima. Kirja on tuotettu monialaisesti ja moniammatillisesti, mitä pidän sen yhtenä vahvuutena ja mikä selvästi heijastaa positiivisen psykologian tieteenalan käyttökelpoisuutta ja monitieteisyyttä. Kirja kattaa ihmisen elämänkaaren tärkeät etapit: varhaislapsuuden, koulumaailman, nuoruuden, työelämän ja vanhuudenpäivät. Se käsittelee laajasti positiivisen psykologian alaan kuuluvia ilmiöitä ja psykologian sovelluksia, kuten hyveitä ja luonteenvahvuuksia, sisun ja kiinnostuksen käsitteitä, psykoterapiaa sekä työelämän ja motivaation tutkimusta.

Lue lisää

Kirjat
13 kir 03 im01

”Ei löydy lestadiolaista, joka ymmärtää seksuaalisuuttani, eikä taas sitten ammattiauttajaa, joka ymmärtäisi uskonkäsitykseni…” Tämä Aini Liljakummun teoksesta poimittu lainaus kiteyttää ytimekkäästi itseensä sen, minkä vuoksi tarjouduin arvioimaan teoksen. On aina lähtökohtaisesti erittäin kiinnostavaa, merkityksellistä ja hälyttävääkin, jos ihmiset jäävät tiedonpuutteen vuoksi kokemuksellisesti vaille apua.

Lue lisää

Kirjat
12 kir 02 im01

Yliopistolain mukaan ”yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta”. Yksi erinomainen väline tähän on oman tutkimusalueensa suvereenisti hallitsevien professoreiden laajalle lukijakunnalle kirjoittamat tietokirjat. Tähän sarjaan sijoittuu myös emeritusprofessori Klaus Helkaman teos suomalaisten arvoista.

Lue lisää

Kirjat

Aarnio, Kia – Autio, Sari – Jämsä, Johanna – Kalakoski, Virpi – Nieminen, Juha – Paavilainen, Petri – Suomalainen, Sanna: Skeema 1–5. Edita. Lukion psykologian oppikirja. Sarjan kaikista osista on saatavana myös digikirja ja digitaalinen opettajan aineisto.

Airaksinen, Timo: Halun vallassa – onnellisuutta etsimässä. Arktinen Banaani. Käytännöllisen filosofian professori emeritus kirjoittaa halujen houkuttavuudesta, koukuttavuudesta ja ahdistavuudesta.

Aittola, Helena – Ursin, Jani (toim.): Eriarvoistuva korkeakoulutus? Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Korkeakoulututkimuksen seura. Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014.

Lue lisää