Artikkelien tiivistelmät

Taru-Maija Kokkonen

Kiintymyssuhdeteoria, hoitosuhteet ja dementia: kirjallisuuskatsaus

Kiintymyssuhdeteoriaa on sovellettu laaja-alaisesti läheisten ihmissuhteiden tutkimuksessa läpi elämänkaaren. Kiintymyssuhdeteoreettisessa tutkimuksessa merkittävänä osana on ollut aikuisten kiintymyssuhdetyylien ja hoivasuhteiden välinen yhteys. Näiden tutkimustulosten merkitystä kliinisessä hoitotyössä on kuitenkin huomioitu suhteellisen vähän. Viime vuosina kiinnostus kiintymyssuhteiden rooliin dementian hoidossa on herännyt, ja dementiatutkijat ovat painottaneet niiden erityistä merkitystä dementiapotilaille. Dementian nähdään johtavan menetyksen, epävarmuuden ja turvattomuuden kokemuksiin, jotka aiheuttavat kiintymyskäyttäytymistä dementiapotilaissa. Hoitosuhteen kannalta on tärkeää, miten hoitohenkilökunta pystyy vastaamaan näihin tarpeisiin.

Lue lisää