Pääkirjoitus

Moni meistä kohtaa päivittäin tilanteita, joissa oma suoritus tai ammattitaito joutuu arvioinnin kohteeksi. Opiskelijat saavat kurssisuorituksistaan palautetta opettajiltaan ja muilta opiskelijoilta tai harjoittelevat käytännön työtä kokeneemman työtoverin valvonnassa. Ammatissaan toimiva psykologi on osa moniammatillista työyhteisöä, jossa työtä tehdään vuorovaikutuksessa kollegoiden kanssa. Tutkijan maailma lähes rakentuu erilaisten arviointi- ja palautejärjestelmien varaan. Tutkimusrahoitusta myönnetään asiantuntija-arvioiden perusteella ansiokkaimmille suunnitelmille. Nuoret tutkijat työskentelevät vanhempien tutkijoiden henkilökohtaisessa ohjauksessa ja esittelevät työtään muille opiskelijoille. Pian esittely tapahtuu vanhempien tutkijoiden rinnalla kansainvälisissä konferensseissa välillä tiukankin julkisen kritiikin kohteena.

Lue lisää