Top News 2020

Kirjat
08 kir 01 im01

Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen -teos on Annarilla Ahtolan toimittama kokoelma kouluhyvinvointiin liittyviä artikkeleita. Yleisesti usein todetaan, että ”tätäkin asiaa pitäisi opettaa koulussa”. Eräässä opettajainkoulutuslaitoksessa laskettiin, että kaikkien näiden – jonkun tai vaikka kaikkien mielestä – tärkeiden asioiden lisääminen luokanopettajien koulutukseen toisi kahdesta kolmeen lisävuotta opintoihin. Vaikka teoksen aihepiiri on tärkeä, ei sitä kuitenkaan kannata ajatella erilliseksi oppiaineeksi, vaan oppilaiden hyvinvointia edistäviä asioita tulee vahvistaa tukitoimintoina.

Lue lisää

Kirjat

Alanen, Antti (toim.): Elokuva ja psyyke 4. Näyttelijän paradoksi. Minerva Kustannus. Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen ja Helsingin Psykoterapiaseuran symposiumien pohjalta koottu kirja, jonka kirjoittajina on teatterintekijöitä, tutkijoita ja psykoanalyytikoita.

Hakala, Juha T.: Kohtuuden kirja – näkökulmia ääriyhteiskuntaan. Talentum Pro. Kasvatustieteilijä pohtii nykyihmisen ja nyky-yhteiskunnan kohtuuttomuutta.

Hedrenius, Sara – Johansson, Sara: Kriisituki: ensiapua onnettomuuksien, katastrofien ja järkyttävien tapahtumien käsittelyyn. Tietosanoma. Ruotsin Punaisessa Ristissä toimivien psykologien ohjeita traumojen käsittelyyn.

Lue lisää