Top News 2020

Ajankohtaista Toimituksesta

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että työn epävarmuus heikentää terveyttä esimerkiksi lisäämällä psykologista stressiä, fyysisiä oireita ja itse arvioitua terveyttä. Sen sijaan työn epävarmuuden vaikutusta sydäntauteihin on tutkittu vain vähän.

Laaja kansainvälinen tutkijaryhmä on Marianna Virtasen johdolla laatinut meta-analyysin työn epävarmuuden ja sydäntautien yhteydestä (BMJ, 2013, 347; doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f4746). He hyväksyivät kaikkiaan 362 tutkimuksesta neljä parasta analyysiin. Lisäksi mukana oli 13 julkaisematonta aineistoa. Tutkimuksiin osallistui yhteensä 174 438 henkilöä, joille oli diagnostisoitu yhteensä 1892 sydäntautia.

Lue lisää

Ajankohtaista Toimituksesta

Valoa synkkyydessä

Forgas, J. P. (2013). Don’t worry, be sad! On the cognitive, motivational, and interpersonal benefits of negative mood. Current Directions in Psychological Science, 22, 225–232.

Negatiiviset tunteet yhdistetään usein moniin kielteisiin ilmiöihin. Niillä on kuitenkin havaittu olevan myös etunsa. Forgasin katsaus aihetta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen käsittelee (ei liian) negatiivisten tunteiden etuja ajattelullemme ja käyttäytymisellemme. Edut ovat ymmärrettävissä evolutiivisesta näkökulmasta, jonka mukaan jokaisella tunteella on oma tärkeä roolinsa ympäristöön sopeutumisessa. Negatiivisten tunteiden on havaittu parantavan muistisuoriutumistamme (esim. parantunut tarkkuus ja vähentynyt vääristymisherkkyys), vähentävän arviointivirheitä (äskeisyysvaikutus, halo-vaikutus, perusarviointivirhe, stereotypiat ja herkkäuskoisuus), lisäävän motivaatiota, aikaansaavan tehokkaita interpersoonallisia strategioita (esim. varovainen ja harkittu kommunikointityyli) ja lisäävän oikeudenmukaisuutta.

Lue lisää