Katsauksia

Ammatinvalinnanohjauksen varhaishistoria on Suomessa myös soveltavan psykologian historiaa. Ammatinvalinnanohjaus oli 1950-luvulle saakka ainoa ei-kliininen käytännön elämään liittyvä psykologinen palvelu. Ohjaustoiminta tuli monelle vanhemman polven psykologian professorille tutuksi, kun he hankkivat kokemusta asiakastyöstä Helsingin kaupungin ammatinvalinnanohjaustoimistossa. Ohjaus alkoi syksyllä 1939 talvisodan kynnyksellä ja jatkui vaikeuksista huolimatta sota-aikanakin. Yli kymmenen kaupunkia aloitti 1950-luvulla ammatinvalinnanohjauksen kunnallisena palveluna, kunnes valtio otti 1961 vastuun ohjaustoiminnasta ja sen rahoituksesta. Ammatinvalinnanohjaus oli menetelmätutkimuksen alueella kansainvälisen huomion kohteena, kun Suuri tutkimus -48 oli käynnissä. Tähän hankkeeseen kävivät alan huippututkijat tutustumassa Yhdysvalloista saakka.

Lue lisää

Katsauksia

Lauri Rauhala (s. 13.9.1914 Sievissä, k. 5.4.2016 Helsingissä) syntyi 11-lapsisen perheen nuorimpana körttiläiseen kasvuympäristöön, jossa vanhemmat sisarukset hoitivat paljolti kasvattajan tehtäviä. Kansakoulun käyneelle Rauhalalle avautui tie Kajaanin opettajaseminaariin, josta hän valmistui vuonna 1939 ja josta hän sai kosketuksen humanistiseen sivistysihanteeseen. Opettajaseminaarin rehtori Martti Hela johdatti Rauhalaa myös kasvatustieteeseen ja psykolo-giaan. Rauhala ehti toimia vain kolme viikkoa kansakoulun opettajana Oulussa, kun talvisota alkoi. Hän haavoittui jatkosodan alussa ja toimi viisi vuotta sodan aikana eri tehtävissä, muun muassa joukkueenjohtajana, esikuntatyössä sekä talous- ja valistusupseerina. Hän aloitti jo asemasodan aikana kasvatustieteen opinnot J. A. Hollolle ja jatkoi niitä kotiuduttuaan rintamalta syyskuussa 1944.

Lue lisää