Kirjat

Psykologiset käsitteet voivat sekä edistää että sumentaa itseymmärrystä

Koulutusanalyytikko Riitta Hyrck käsittelee Haavoittunut itsetunto -kirjassaan narsismia ja siihen liittyvien tunteiden säätelyn synnyn ja kehityksen ehtoja psykoanalyyttisen teorian ja terapian näkökulmasta. Hyrckin kirja on asiantuntijapuheenvuoro tilanteessa, jossa narsismiin liittyvät käsitteet ovat saavuttaneet myös sosiaalisen median. Yksilöllisyyttä painottavassa yhteiskunnassa sosiaalipsykologisia ja psykologisia käsitteitä käytetään arkipäivän itse- ja toisen ymmärryksen lisäämiseksi – niin hyvässä kuin pahassa.

Lue lisää

Kirjat

Kirjassaan Onnellisuuksien oivaltaja psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen käy läpi suuren määrän onnellisuuteen liittyvää tutkimuskirjallisuutta psykologiasta ja muilta tieteenaloilta. Tieteen kansantajuistamisessa hän on tehnyt töitä aiemminkin muun muassa kirjoittamalla kirjan Positiivinen psykologiaOnnellisuuksien oivaltaja sisältää kiinnostavaa tietoa, joten siihen toivottavasti tutustuvat niin psykologit, yhteiskuntatieteilijät kuin yhteiskunnalliset päättäjätkin. Kirjan takakannessa arvioidaan teoksen olevan hyödyksi ihmisille, jotka miettivät onnellisuuden koostumusta. Elämäntaito-oppaasta ei kuitenkaan ole kyse, vaikka kirja sisältää tiivistelmän tutkimuksesta, joka koskee mielekästä elämää.

Lue lisää

Kirjat
11 kir 04 im01

Tutkimushaastattelun käsikirjaon käytännönläheinen pikkujätti. Kirjan rakenne etenee loogisesti haastattelun suunnittelusta ja haastattelutavan valinnasta itse haastattelutilanteen erilaisiin ulottuvuuksiin. Kirjassa opastetaan myös haastattelututkimuksen aineistonhallinnassa ja annetaan sitä varten selkeät ohjenuorat. Aineistonhallinta on aiheena keskeisen tärkeä tutkimuksen kokonaisuuden suunnittelussa, sillä aineistonhallinnan suunnitelma alkaa olla yhä useamman tahon vaade rahoituksen saamiseksi tai tutkimusartikkelin julkaisemiseksi.

Lue lisää

Kirjat
10 kir 03 im01

Ensi silmäyksellä Miksi vihaamme? Yksilön ja yhteisön tunteen anatomiaa-teoksen karu ulkokuori ei viritä vahvaa lukemisen innostusta. Sisällysluettelo moninaisuudessaan on samoin hiukan hämmentävä ensi orientoitumista yrittävälle.

Arvonantoa kirjan tekijää Rauno Juntumaata ja hänen tarkastelujaan kohtaan herättää kuitenkin pian sen havaitseminen, kuinka perusteellisesti hän on tutustunut aiheeseensa. Kunnioitusta herättää hetikohta myös varsin monimuotoinen ja omintakeinen lähteiden käyttö.

Lue lisää

Kirjat

Psykologi ja psykoterapeutti Minna Martinin kirjassaSaa jännittää – jännittäminen voimavaranapaneudutaan sen nimen mukaisesti siihen, mitä jännittäminen on ja miten sen voi oppia kääntämään ongelmasta voimavaraksi. Martin esittelee kattavasti sitä, miten jännitys ilmenee kehossa ja mielessä, millaisissa tilanteissa siitä tavallisimmin kärsitään ja miten se voi vaikuttaa kielteisesti hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Lisäksi kirjassa pohditaan jännittämiselle altistavia tekijöitä niin temperamentin ja persoonallisuuden kuin elämänkokemusten ja ihmissuhteiden osalta.

Lue lisää

Lisää artikkeleita...

  1. Kirjauutuksia (03/2019)