Pääkirjoitus
cover im01

Internet ja sosiaalinen media ovat muuttaneet julkisuuden luonnetta peruuntumattomasti. Viestinnän nopeus ja spontaanisuus ovat lisääntyneet. Samalla viestintä on demokratisoitunut. Twitteriä tai mitä tahansa ”äppiä” voi älypuhelimellaan käyttää kuka vain alakoululaisesta vaariin. Viestinnän avaruus on laajentunut, ja virtuaalimaailmasta on tullut osa sosiaalista todellisuuttamme.

Lue lisää