Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (01/2023)

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen: Työttömyys sattuu – kriisiytyvässäkin maailmassa 2

Tieteelliset artikkelit

Katariina Kätkä, Pinja Kettunen, Anu Ruusunen, Soili Lehto, Beate Herbert & Kirsi Honkalampi: Suomenkielisen MAIA-2-mittarin validointitutkimus yleisväestöaineistolla 4

Henri Koivisto, Henrietta Smolander, Kirsi Honkalampi, Maarit Pakarinen, Anu Ruusunen & Minna Valkonen-Korhonen: Masennusoireista toivutaan, mutta toimintakyky korjaantuu hitaammin: seurantatutkimus avohoidon masennuspotilaista 22

Sanna Ulmanen, Tiina Soini, Janne Pietarinen & Kirsi Pyhältö: Alakoulun oppilaiden sosiaalisen tuen profiilien kehitys ja yhteys opiskeluhyvinvointiin ja koulumenestykseen 40

Kirsi Salonen, Kalevi Korpela & Katriina Hyvönen: Koronapandemian aiheuttamat kielteiset tunteet: luontokokemukset puskurina? 67

Psykologiassa tapahtuu

Anna-Maija Pirttilä-Backman: Tieto, ihmisarvo ja konteksti 84

Ajankohtaista

Suomen Psykologisen Seuran hallitukselta 90

Kirjat

Kasia Kozlowska, Stephen Scher & Helene Helgeland: Functional somatic symptoms in children and adolescents. A stress-system approach to assessment and treatment (Airi Hautamäki) 91

Kirjauutuuksia 99

English Summaries 100

Kirjoittajat 104