Psykologiassa tapahtuu

Hyvät lukijat, tulen käsillä olevassa jäähyväisluennossani käsittelemään kolmea ilmiötä: tietoa, ihmisarvoa ja kontekstia, erityisesti oman tieteenalani, sosiaalipsykologian, sekä henkilökohtaisten valintojeni näkökulmista. Taustaksi tekemisilleni voi mainita lapsuudenkodissani omaksumani tutkivan orientaation maailmaan. Lukiossa Lehtovaara–Hagforsin Psykologia-kirjan ehdottomasti kiinnostavimmat osat olivat sosiaalipsykologiaa. Miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa, miksi tuhoamme toisiamme, miten instituutiot rajoittavat ja helpottavat elämää? Toisen maailmansodan päättymisestä oli vasta reilu neljännesvuosisata, suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui auktoriteettiasemien purkamisia, erilaisia vaihtoehtoliikkeitä syntyi monia.

Lue lisää