Kirjat

Kirja alkaa Fishmanin henkilökohtaisen perheterapeuttisen historian katsauksella, jossa hän kertaa vuosiaan Yhdysvalloissa, lähinnä Philadelphiassa sekä Uudessa-Seelannissa, Aucklandissa. Ja toki nämä samat vuodet ovat myös osa perheterapian dokumentoitua historiaa laajemmassa merkityksessä. Katsaus siis kattaa hänen päätymisensä opiskelemaan perheterapiaa Philadelphiaan ja oppilas- ja yhteistyösuhteisiin Jay Haleyn, Salvador Minuchinin ja etenkin Braulio Montalvon kanssa. Teos jakaantuu näyttöön perustuvan ajattelun esittelyyn ja kritiikkiin, käytännön tutkimuksellisten ratkaisujen esittelyyn, intensiivisen strukturaalisen terapian mallin esittelyyn sekä edellä kuvattujen asioiden yhdistämis- ja integrointimahdollisuuksien ja -haasteiden esittelyyn. Lisäksi kirjan liitteissä on dokumentoituna suuri osa niistä hoidon vaikuttavuutta prosessin kuluessa arvioitaessa käytettävistä menetelmistä, joihin Fishman tekstissä viittaa.

Lue lisää

Kirjat

Viime vuosina mielenterveysongelmien yleistymisestä on tullut kasvava kansanterveyskysymys. Päättäjät ja mielenterveyden asiantuntijat miettivät, kuinka mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä voitaisiin parhaiten auttaa. Koronapandemia on tehnyt tilanteesta entistäkin vaikeamman, ja muun muassa lyhytterapeuttisia palveluita on alettu kehittää vastaukseksi kasvaviin haasteisiin.

Lue lisää

Kirjat

Mäkikangas, Anne – Pyöriä, Pasi (toim.): Koronapandemia, työ ja yhteiskunta – muuttuiko Suomi? Gaudeamus. Psykologi ja sosiologi ovat koonneet kirjoituksia koronapandemian aikaansaamista työn ja yhteiskunnan muutoksista Suomessa.

Lue lisää