Tieteelliset artikkelit

Keskustelu oppilaan tuen järjestämisen mahdollisuuksista ja ehdoista. Subjektitieteellinen näkökulma yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteutumisesta

Artikkelissa tarkastellaan opiskeluhuollon monialaiseen asiantuntijaryhmään osallistuvan oppilaan, ammattilaisten ja huoltajan kokemuksia oppilaan tuen järjestämisen ehdoista ja mahdollisuuksista. Kokemuksia tarkastellaan subjektitieteellisen ja systeemisen psykologian käsittein. Aineisto on kerätty koulupäivän aikana yhdessä monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisessa, johon osallistui oppilaan ja hänen kahden huoltajansa lisäksi kuusi ammattilaista. Perustelumallitarinoiden muotoon kiteytetystä aineistosta tunnistettiin kullekin taholle tuen järjestymisen näkökulmasta olennaisia olosuhteita ja toimintaperusteita. Näin kyettiin hahmottamaan, millaiset käsitykset ja ajatukset ohjaavat tuen järjestämisestä käytävää keskustelua. Aineiston analyysi teki näkyväksi eri tahojen erilaiset käsitykset tuen järjestämisestä ja eri tahojen näkemysten yhteensovittamisen vaikeuden. Tuen järjestämisessä näyttää tutkimuksen perusteella olevan kysymys siitä, millaisin ehdoin oppilaan osallisuus ja oikeus koulunkäyntiin mahdollistuu. Tuen järjestäminen on kasvattajien jatkuvaa tasapainoilua oppilaan toimijuuden rajoittamisen ja tukemisen kanssa.

Avainsanat: opiskelijahuolto, oppimisen tuki, monialainen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.