Lectio Praecursoria

”Mä ajattelin, että et mä en oo hyvä missään tai niiku silleen.” (Oppilas4) ”Mä en ollu ikinä miettiny, et mitkä o mun vahvuuksii. Jos vaik kysytää viisi omaa vahvuutta, niin en mä oo ikinä osannu vastata.” (Oppilas9) Näin kuvailivat itseään ja vahvuuksiaan kaksi tutkimukseeni osallistunutta nuorta. Heidän, kuten jokaisen perusopetustaan päättävän yhdeksäsluokkalaisen, tulee tehdä koulutus- ja uravalintapäätös eli hakeutua toisen asteen, nivelvaiheen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Koulutus- ja uravalinta on yksi tärkeimmistä nuorten elämään pitkällä aikavälillä vaikuttavista päätöksistä.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Lähes kaikissa vaaleissa meiltä kysytään arvoistamme. Yksi tunnetuimmista väittämistä Suomen eduskuntavaalien vaalikoneissa on kysymys ”Perinteiset arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle”, johon meidän pitää vastata, olemmeko täysin samaa vai eri mieltä. Vaikka juuri tätä kysymystä ei esitetty vuoden 2024 presidentinvaalissa, presidenttiehdokkaille, ja sitä kautta meille kansalaisille, esitettiin kysymys ”muodostavatko kristilliset arvot hyvän arvopohjan politiikalle?”.

Lue lisää