Kirjat

Valtioneuvoston kanslian koordinoiman Sosiaaliturva 2030 -hankkeen tuottamassa materiaalipankissa määritellään hyvän yhteiskunnan keskeisiksi arvoiksi vapaus, demokratia, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu. Hankkeen tarkoituksena oli määritellä suuntaviivat suomalaisen sosiaaliturvan uudistamiselle kuluvalla vuosikymmenellä, ja materiaalipankissa todetaan: ”Työelämän ja yhteiskunnan muutosten myötä sosiaaliturvajärjestelmän arvojen toteutumista on tarpeen arvioida.”

Lue lisää

Kirjat

Nikkinen, Terhi: 101 opetusideaa, joita sinun ei tarvitse keksiä itse. Santalahti-kustannus. Kasvatuspsykologin ideoita opetustyöhön.

Lue lisää