Lectio Praecursoria

Väitöskirjani tutkii tietoisuutta organisaatioissa. Puolustan näkemystä, jonka mukaan organisaatiot ovat merkittävästi laajempia kuin on osattu olettaa tähän saakka. Väitökseni osoittaa, että organisaatiot ovat kietoutuneita tietoisuuteen ja tietoisuuskenttiin. Organisaatiot toimivat tietoisuuteen kytkeytyneinä erilaisilla tavoilla, mutta tietoisuudesta organisaatioissa tiedetään oikeastaan hämmästyttävän vähän.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Sosiaalisen median yhteisöpalvelut ovat tulleet osaksi ihmisten arkielämää verrattain lyhyen ajan sisällä, mutta niiden vallitsevuus on ehtinyt muuttaa jo monia henkilökohtaisen ja sosiaalisen elämän toimintatapoja. Yksi keskeisimmistä, mutta kenties vähemmän tunnistetuista, on ollut identiteettiemme kohtaama kontekstien murros. Väitöskirjani tutkimusympäristön muodostavat sosiaalisen median yhteisöpalvelut, kuten erittäin suosittu Facebook ja musiikkiyhteisöpalvelu Last.fm. Tutkimukseni kohteena eivät varsinaisesti ole olleet nämä yhteisöpalvelut vaan näiden palvelujen käyttäjät. Nämä kaksi asiaa kuitenkin liittyvät toisiinsa kiinteästi tutkimuksen ollessa eksploratiivinen sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntävä läpileikkaus yhteisöpalvelujen käyttäjien sosiaalipsykologiseen kokemusmaailmaan.

Lue lisää