Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (06/2017)

Pääkirjoitus    

Mari-Pauliina Vainikainen: Työn iloa 434

Tieteelliset artikkelit

Lauri Kantola, Tiina Pirttimäki & Miriam S. Nokia: Aikuisiän neurogeneesi hippokampuksessa mahdollistaa joustavan toiminnan 436

Reijo Miettinen: 1900-luvun luovuustutkimuksen suuri linja: intuitio, oivallus ja luovat kohtaamiset 457

Psykologiassa tapahtuu

Karmela Liebkind: Kan socialpsykologisk forskning vara till praktisk nytta för att förbättra grupprelationer? 474

Lectio praecursoria

Maiju Kangas: Eettisen organisaatiokulttuurin yhteys sairauspoissaoloihin ja työpaikanvaihtoihin 484

Helena Päivinen: Sukupuolella on merkitystä terapiassa 488

Olli Kiviruusu: Itsetunnon kehitys nuoruudesta aikuisuuteen ja siihen vaikuttavat tekijät 26 vuoden seurantatutkimuksessa 492

Anu Kajamies: Kohti oppimisvaikeusoppilaiden oppimisen optimaalista ohjausta 496

Kirjat

Elina Reenkola: Lumoavan pelottava nainen. Seksuaalisuuden herättämä kauhu (Airi Hautamäki) 499

Kirjauutuuksia 505

English Summaries 507

Indeksi 2017, 52. vuosikerta 509

Kirjoittajat 512