Indeksi

Indeksi 2017, 52. vuosikerta

Pääkirjoitus

Hautamäki, J., Ihanus, J. & Silvonen, J.
Suomi 100 vuotta ja psykologia
(2–3, 82–83)

Vainikainen, M.-P.
Sivuvaikutuksia
(5, 354–355)

Vainikainen, M.-P.
Tehtäväkäyttäytymisen mittaamisesta lisäarvoa psykologiseen arviointiin?
(1, 2–3)

Vainikainen, M.-P.
Tie psykologian opiskelijaksi
(4, 274–275)

Vainikainen, M.-P.
Työn iloa
(6, 434–435)


Tieteelliset artikkelit

Ihanus, J.
Ester Hjelt psykotekniikan ja ”käytännöllisen psykologian” pioneerina
(2–3, 101–107)

Kantola, L., Pirttimäki, T. & Nokia, M. S.
Aikuisiän neurogeneesi hippokampuksessa mahdollistaa joustavan toiminnan
(6, 436–456)

Karkkola, P. & Kuittinen, M.
Kipupystyvyyskyselyn ominaisuudet tuki- ja liikuntaelinkuntoutujilla
(4, 276–292)

Kinnunen, U., Feldt, T., Korpela, K., Mauno, S. & Sianoja, M.
Uupumusasteisen väsymyksen pysyvyys kahden vuoden aikana: yhteydet työstä palautumiseen vapaa-ajalla
(4, 293–306)

Kostamo, K., Vesala, K. M. & Hankonen, N.
Leikistä harrastukseen, hyötyyn ja pelailuun: liikunnan muutosten merkitykset nuorten kilpakirjoituksissa
(1, 23–37)

Lehto, S.
Äidiksi tulon kulttuurisen mallitarinan rikkoutuminen tahattoman lapsettomuuden läpikäyneiden naisten kertomuksissa
(5, 391–406)

Miettinen, R.
1900-luvun luovuustutkimuksen suuri linja: intuitio, oivallus ja luovat kohtaamiset
(6, 457–471)

Pietilä, P., Poutiainen, E., Nukari, J., Launiainen, H., Arifullen-Hämäläinen, U., Sarajuuri, J. & Koskinen, S.
Kognitiivisesti painottunut monimuotoinen kuntoutus kohentaa muistisairaan mielialaa ja tukee läheisen jaksamista
(5, 356–375)

Pulkkinen, L.
Psykologian ensimmäisestä oppituolista 80 vuotta
(2–3, 95–100)

Rikander, S.
Vanhempien kokemus vauvan kuolemasta
(1, 38–60)

Silvonen, J.
Sielutieteestä psykologiaan – suomalaisen psykologiahisto-rian haasteita
(2–3, 84–94)

Sirola, P., Ruohomäki, V. Lahtinen, M. 
Yliopiston henkilöstön työn sisällöt ja kokemukset uudistuneesta työympäristöstä
(1, 4–22)

Syrjämäki, A. H., Lyyra, P. & Hietanen, J. K.
Yksin jääminen satuttaa – katsaus kokeelliseen ostrakismitutkimukseen
(5, 376–390)

Ådahl, S.
Kuulohallusinaatioiden tutkimus kokijan ja kulttuurin näkökulmasta
(4, 307–321)

Katsaukset

Ihanus, J.
Lauri Rauhala suomalaisen psykologian toisinajattelijana
(2–3, 120–124)

Tapaninen, A.
Kokeellisen psykologian alkuvaihe ja ammatinvalinnanohjaus
(2–3, 108–119)

Psykologia-lehden arkistosta

von Fieandt, K.
Suomalaisen psykologian erityispiirteitä
(2–3, 125–133)

Lehtovaara, A.
Psykologisen oppikirjallisuutemme varhaisvaiheista
(2–3, 136–144)

Saarinen, P.
Kasvatuspsykologian esivaiheista Suomessa
(2–3, 145–150)

Jääskeläinen, M.
Eino Kailan kokeellinen psykologia nykytiedon valossa
(2–3, 151–156)

Kiianmaa, A. & Pulliainen, V.
Niilo Mäki ja soveltavan psykologian alku Suomessa
(2–3, 157–166)

Takala, M.
Suomen psykologian 1940-luvun tie: humanistisesta psykometriseen suuntautumiseen?
(2–3, 167–172)

Korkiakangas, M.
Faktorianalyyttinen metodologia suomalaisessa psykologian tutkimuksessa
(2–3, 173–180)

Haapasalo, S.
Suomen Psykologisen Seuran historia 1935–1977
(2–3, 181–185)

Häkkinen, S.
Työpsykologian alkuvaiheita Suomessa
(2–3, 186–193)

Ihanus, J.
Kailasta kognitioon – eräitä suomalaisen ja kansainvälisen psykologian linjauksia
(2–3, 194–208)

Ihanus, J.
Couéismi ja ”psykoterapeuttiset instituutit” Suomessa 1920-luvulla
(2–3, 214)

Ihanus, J.
Psykoanalyysi aatetaistelussa – psykoanalyysin kytkentöjä 1930-luvun suomalaiseen kulttuurikeskusteluun
(2–3, 215–224)

Ihanus, J. & Talvitie, V.
Benjamin Rubinstein – psykoanalyysin tuntematon suuri suomalainen
(2–3, 225–241)

Lehtovaara, A.
Muistelmia Suomen psykolo-gian vaiheista 1930–1950-luvulla
(2–3, 242–246)

Koskenniemi, M.
Suomen ensimmäinen psykologian laitos: muistikuvia
(2–3, 247–249)

Rasi, P.
Lapsellista jutustelua
(2–3, 250–258)

Multimäki, K.
Kymmenen vuotta psykologikomiteaa ja -politiikkaa
(2–3, 259–263)

Arinen, P.
Psykologian alan yhteistyöstä Suomen ja Neuvostoliiton välillä
(2–3, 264–268)

Lectio praecursoria

Enlund, E.
Pysyvyys ja vaihtelu vanhempien lapsensa oppimissuoriutumista koskevissa syyselityksissä
(5, 416–419)

Hietalahti, M.
Elämänarvot keski-iässä: psykometrinen rakenne ja niiden yhteydet persoonallisuuden piirteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin
(5, 411–415)

Issakainen, M.
Nuoruusiän masennus: nuorten kärsimys suhteessa kulttuurisiin masennuskäsityksiin
(5, 407–410)

Kajamies, A.
Kohti oppimisvaikeusoppilaiden oppimisen optimaalista ohjausta
(6, 494–498)

Kangas, M.
Eettisen organisaatiokulttuurin yhteys sairauspoissaoloihin ja työpaikanvaihtoihin
(6, 482–485)

Kiviruusu, O.
Itsetunnon kehitys nuoruudesta aikuisuuteen ja siihen vaikuttavat tekijät 26 vuoden seurantatutkimuksessa
(6, 490–493)

Pettersson, K.
Sosiaalipsykologinen tutkimus poliittisista blogeista kansallismielisen viestinnän ja suostuttelun välineenä
(5, 420–424)

Päivinen, H.
Sukupuolella on merkitystä terapiassa
(6, 486–489)

Sokka, L.
Työuupumus aivojen toiminnassa
(4, 322–324)


Psykologiassa tapahtuu

Hankonen, N., Nuojua, S. & Ahokas, M.
Käyttäytymisen muuttamisen tekniikoiden luokitusjärjestelmä: askel kohti systemaattisempaa käyttäytymismuutostiedettä
(1, 61–65)

Liebkind, K.
Kan socialpsykologisk forskning vara till praktisk nytta för att förbättra grupprelationer?
(6, 472–481)

Toimintasuunnitelma

Suomen psykologinen seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017
(4, 325–327)


Ajankohtaista

Hautamäki, J.
Psykologia-lehden vuoden 2016 artikkelipalkinto
(1, 66)


Kirjat

Haikola, A.
Käyttöopas tunteisiin – kuinka tuntea tuntematon? Myllyviita, K.: Tunne tunteesi
(5, 426–427)

Hautamäki, A.
Lumoava ja pelottava Lorelei – miten purkaa kahtiajakautuneita naiskuvia? Reenkola, E: Lumoavan pelottava nainen. Seksuaalisuuden herättämä kauhu
(6, 499–504)

Hämäläinen, H.
Hyvä johdatus kognitiiviseen neurotieteeseen; Paavilainen, P.: Toimivat aivot – Kognitiivisen neurotieteen perusteita
(1, 68–70)

Jylhänkangas, L.
Yksinäisyyden yhteiskunnallisia ja psykologisia ulottuvuuksia; Saari, J. (toim.): Yksinäisten Suomi
(4, 328–330)

Kotkavirta, J.
Tervetullut suomennoskokoelma, Melanie Kleinin kirjoituksista; Klein, M.: Mielen mosaiikkia. Rakkauden ja vihan, kateuden ja kiitollisuuden dynamiikka, (toim.): Kantanen, I. & Schulman, M.
(1, 72–73)

Lilja, A.
Kuntoutuksesta käytännönläheisesti, Powell, T.: Aivotyökirja – opas ja harjoituksia aivovaurion saaneelle, läheiselle ja asiantuntijalle
(5, 425–426)

Salminen, S.
Kuinka saan vaikutusvaltaa ryhmässä? Honkanen, H.: Vaikuttamisen psykologia
(1, 74)

Virtanen, A.
Mindfulnessilla lisää tehokkuutta työhön? Hougaard, R. & Kalajo, T.: Tilaa ajatella – tehosta työtäsi mindfulnessin avulla
(4, 331–332)

Weiste, E.
Keskustelunanalyysi sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimisessa; Stevanovic, M. & Lindholm, C. (toim.): Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta
(1, 70–71)


Kirjauutuuksia

Kirjauutuuksia
(1, 75–76)

Kirjauutuuksia
(4, 333–334)

Kirjauutuuksia
(5, 427–428)

Kirjauutuuksia
(6, 505–506)


Psykologian rekisteri 2016

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat
(4, 335–348)


English summaries

English summaries
(1, 77–79)

English summaries
(2–3, 270–271)

English summaries
(4, 349–351)

English summaries
(5, 429–431)

English summaries
(6, 507–508)